head_bg.png
ABSORBENT TRAYps symbol

อีกนวัตกรรมหนึ่งของบริษัทฯ จากเม็ดพลาสติก PS (โพลี-สไตลีน) บรรจุภัณฑ์โฟมซับน้ำได้ ช่วยรักษาความสดของเนื้อสัตว์ให้ยาวนานขึ้น โดยไม่ต้องใช้แผ่นซับอีกต่อไป


บรรจุภัณฑ์นี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ สามารถดูดซับน้ำที่เกิดจากเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้โดยกักเก็บน้ำไว้ในโครงสร้างของตัวถาด และไม่ทำให้น้ำไหลย้อนกลับออกมา absorbent trayproducts ABSORBENT TRAY

ผลิตภัณฑ์ของเรา
ENQUIRY FORM

for free products catalogue
First name
Last name
Company
E-mail